Reklama
 
Blog | Ladislav Pelcl

Jak jsem nezvládl přihlášku na střední školu

Letos mě příjemně překvapila použitelnost online formulářů MF na daňové přiznání nebo schopnost ČSSZ předvyplnit údaje, které o mě už desetiletí sbírají. Opačný zážitek jsem měl při přihlašování dítěte na střední školu, tak bych tímto rád napomohl, aby došlo k posunu i tady.

Určitě nepovažuji přihlášku za hlavní problém českého školství (a nechci teď ani otvírat debatu, že víceletá gymnázia s těmi problémy souvisí), ani nemluvě o kontextu ruské invaze na Ukrajinu. Budiž to jen uživatelský pohled.

Úvodem přiznám, že bych k tomu přistupoval asi o chlup důkladněji, kdyby nám nešlo jen o zážitek přijímaček, protože dítě chodí na ScioŠkolu, kde se nejen neznámkuje, ale ani nepíší žádné testy či diktáty.

Přehled škol

Znali jsme jednu školu v okolí, ale která škola by byla druhá zajímavá možnost? Řeknete si, že zadáním do vyhledávače „osmileté gymnázium Praha“ to máte za minutu hotové – ale ne. Čekali byste přehledný katalog škol podle umístění, nejlépe i se základními statistikami (počty tříd, přijímaných dětí, oborů, možná dokonce úspěšností absolventů)? Sněte dál.

Rozumím, že různé úrovně škol mají různé zřizovatele atd., ale tyhle informace mi přijdou tak základní, že by je garant systému (MŠMT) či aspoň kraj měl nabízet. Na webu Prahy najdete alespoň PDF se základními informacemi (oceňuji, že i o soukromých školách).

MŠMT vede jen školský rejstřík, jehož využitelnost mi přijde zanedbatelná.

Přihláška a podání

Formulář přihlášky jsem našel na webech škol a MŠMT v needitovatelném PDF nebo v Excelu. Přepisování e-mailů a dalších údajů, které někdo napsal ručně, je trestem pro všechny zúčastněné, zvolil jsem tedy Excel.

Přihláška

Přihláška

Potřeboval jsem ale potvrzený přepis vysvědčení do známek – jde to nějak snadno elektronicky? Sotva, očekává se školní razítko na druhé straně tiskopisu. Ostatně i pokud bych přikládal konvertované vysvědčení a chtěl to celé podlat datovkou, přežily by školy fikci podpisu zákonného zástupce, zajištěnou datovkou? Podpis nedospělého dítěte se bere jen jako nepovinný, symbolický?

Vytiskl jsem tedy předvyplněnou přihlášku a ve škole do ni ochotně vyplnili předměty a známky. Podepsat, naskenovat a… druhá škola avizuje možnost podání datovkou, první ji nezmiňuje – zpracují takhle došlou přihlášku?

Raději jsem papírovou přihlášku odnesl na první školu – ale až po vyplnění.

Vyplňování přihlášky

Je to něco jako daňové přiznání, jen kratší – po osobních a kontaktních údajích přichází pár méně srozumitelných kolonek ke školám a parametrům přijímaček. Jdeme na to:

 • Doporučení školského poradenského zařízení pro úpravu podmínek přijímání ke vzdělávání – tím se asi myslí to, zda dítě nemá potvrzení coby dyslexik – hledám vysvětlivku a zkouším v Excelu „škrtnout nehodící se“, jdeme dál;
 • Název a adresa střední školy – doufám marně v odkaz na registr škol, názvy škol vtipně obsahují i adresy – má se to zduplikovat?
 • Obor vzdělání (kód a název) – uvažuji, že tohle bude asi pro každou školu jiné a hledám na webu. Překvapení: je to nejspíš pro všechna běžná osmiletá gymnázia stejný kód, obe školy mají stejný kód i název. Co takhle odkaz na přehled těch oborů namísto hledání v papírech ze školy a na jejich webech?
 • Ročník SŠ, Zkrácené studium, Jednotná zkouška – kolonky, které nejspíš 99 % lidí nepotřebuje, ale vy si budete lámat hlavu ve vysvětlivkách dole na formuláři a říkat si, že jste si asi maturitu nezasloužili, když ani na třetí přečtení nevíte, ci vyplnit u Jednotné zkoušky, snad je to jedno
 • Termín školní přijímací zkoušky skoro zní, jako byste tam měli napsat datum té první a druhé zkoušky, co? Vysvětlivka ale jasně říká, ze to je jen pro školy se školní přijímací zkouškou (proč se jim to v takovém případě musí psát, když je škola vypisuje sama, nevím dále)
 • Pod velkým políčkem pro závěr lékaře najdete vysvětlivku, že to asi nepotřebujete.

Máte za sebou formulář, který asi naplňuje zákonné požadavky a pokrývá všechny varianty, ale je zoufale neintuitivní. A to u formuláře, který vyplňuje člověk jednou dvakrát za život není dobře.

Možný malý krok kupředu?

Nedokáži posoudit, jak moc jsou všechny ty kolonky potřebné z hlediska zákona, ale jako velký krok kupředu v jejich rámci by mi přišel (nepovinný) webový formulář, kde:

 • vyplníte údaje
 • s pomocí našeptávače zvolíte z výběru školy i jejich obory
 • průvodce se vás postupně vyptá na další kolonky – u každé otázky bude dbát na srozumitelnou formulaci a vysvětlení, těch nerelevantních vás ušetří
 • vygeneruje vám PDF k vytištění, chcete-li to odevzdat papírově
 • nabídne vám náhrání PDF s vysvědčením (nestačí náhodou obyčejný sken?) a případně závěrem lékaře
 • v závěru vám nabídne odeslání datovkou (její zřízení je s bankovní identitou otázkou minuty) do obou škol

Data by bylo možné ukládat do registru, aby pak školy nemusely přihlášky přepisovat. A určitě by se našly další rozvojové nápady v dalších fázích přijímacího řízení.

Vstřícnost a přehlednost

Výše popsané by tyto dvě vlastnosti mohlo do přijímaček přinést a kvůli nim jsem se tu rozepsal.

Uvědomil jsem si, že jsem tenhle proces nezvládl, když nám přišla domů jen jedna pozvánka. Z nějakého jistě dobrého důvodu se na přihlášku uvádějí obě školy, ale pak ji musíte na každou podat zvlášť. Nějak jsem předpokládal, že o předání se postará systém, když už vyžaduje vyplnit kolonku (podobně jako odvolání prostřednictvím orgánu, proti jehož rozhodnutí se odvoláváte).

Dám si příště větší pozor, ale i tak držím palce systému i formuláři v další evoluci.

A všem dětem klidnou hlavu u zkoušek!

 

Reklama