Reklama
 
Blog | Ladislav Pelcl

Auto s botičkou na zákazu zastavení

Třeba máte někdy pocit, že jako občan nemůžete ve svém okolí mnoho změnit. Nenechte se mýlit – je to možné.

Černé BMW v Modřanské

Černé BMW v Modřanské

V lednu mi při několikáté cestě po pobřežní Modřanské ulici (čtyřproudovka, vedoucí v Praze od Podolí na jih směrem do Modřan) padlo do oka auto, které stálo na úrovni Jeremenkovy. Černé BMW stálo v pravém pruhu (do kterého vjíždějí všichni, kteří projedou křižovatkou, protože levý pruh odbočuje vlevo), kousek za příležitostnou zastávkou autobusu – a také značkou zákazu zastavení. Mělo botičku a už tam nějakou dobu stálo.

Přišlo mi to zvláštní a při jedné cestě tramvají jsem vystoupil a šel se na něj podívat – mělo vysklené boční okénko, na botičce byl nápis TX 3, na autě bylo pár nálepek „parkuješ jak prase“ nebo „měl bych zájem auto koupit“ a na čelním skle vzkaz od Policie ČR, že se „vozidlo jeví jako napadené“.

Botička TX 3

Botička TX 3

Dle PČR "napadené vozidlo"

Dle PČR „napadené vozidlo“

Napsal jsem 2. února 2019 ohledně tohoto auta Městské policii na Praze 4, místnímu oddělení PČR a také úřadu MČ Praha 4 – s tím, že je nesprávně zaparkované a je na místě jej odtáhnout. MP Prahy 4 mi odepsala, že podobný podnět dostali už v prosinci 2018, ale botičku umístila skupina „Taxi“, spadající pod celoměstský útvar. MČ Praha 4 mne odkázala na Odbor správních agend MHMP, coby příslušný silničně správní úřad.

Obrátil jsem se tedy na ředitelství MP a zmíněný odbor MHMP (odpověděli oba adresáti) a ta obsáhlejší odpověď MHMP zněla:

Vážený pane Pelcl,
v souladu se zákonem o silniční dopravě byla při kontrole provozování taxislužby dopravci pro porušení zákonných ustanovení uložena kauce. Vzhledem k tomu, že kauce nebyla na místě uhrazena, bylo v souladu se zákonem o silniční dopravě přistoupeno k přiložení technického prostředku k zabránění v jízdě. Dle zákona o silniční dopravě může být vozidlo uvolněno v případě, že dopravce uhradí kauci nebo pravomocně uloženou pokutu, nebo že správní orgán uzná, že k porušení zákona nedošlo. Do současné doby nebyla splněna ani jedna zákonná podmínka pro uvolnění předmětného vozidla, které navíc překážku silničního provozu nemůže tvořit, neboť se dá bez problému odjet. Vzhledem k tomu, že se nejedná o překážku silničního provozu vyžadující odtah neboť auto lze objet po zbývající části vozovky, nemůže dát policie ani pokyn k odtažení vozidla.
S pozdravem …

Reklama
Zákaz zastavení

Zákaz zastavení

Nepostrádalo to tragikomedických prvků – botičku tam tedy dala MP proto, že taxikář nezaplatil kauci – a ten se zjevně nechystal to udělat. MP asi nepřišlo divné, že botičkuje auto na místě, kde se nesmí ani zastavit.

Během jednoho z březnových víkendů zrovna byla v provozu i náhradní doprava X17 a černé auto radostně objížděly i nasazené kloubové autobusy. Odpověděl jsem tedy 11. března 2019 následující:

… Mám stále za to, že odtah by byl třeba, jelikož „botičku“ vozidlo dostalo na místě, které je označené značkou zákaz zastavení (viz příloha). Denně jej tak musejí objíždět patrně tisíce vozidel.

Třeba mi i tak vysvětlíte, že není překážkou a není třeba odtah. Existuje pak nějaká cesta, jak dosáhnout změny situace? Na koho se mohu obrátit? Uvedu dva důvody, proč by mi to přišlo vhodné:

– na vozovce, v místě označené zákazem zastavení, kde ho denně objíždějí tisíce vozidel, stojí celé měsíce policií „obotičkované“ vozidlo – to samo o sobě mi přijde jako silně absurdní situace, která nikterak neposiluje vztah veřejnosti k právu

– vozidlo zjevně bylo napadeno vandaly či zloději (viz fotka v příloze) a jeho zajištění botičkou z mého pohledu zjevně nepřináší efekt toho, aby dotyčný kauci zaplatil

Položím-li otázku jinak – když se podíváte na stav vozidla, jak dlouho tam ještě bude? Dokud dotyčný nezaplatí kauci? Nebo dokud se nerozpadne natolik, aby vyhovovalo definici vraku dle zákona o pozemních komunikacích? Nebo jeho případné připravované novely, která se zaměří i na propadlou technickou prohlídku? …

Další reakce mi nedorazila, ale s příchodem jara začátkem dubna bylo auto pryč.
Na další podnět mi z MHMP odpověď nedorazila a zatěžovat kvůli takové drobnosti úřad 106kou mi nepřišlo přiměřené – stačí mi radost z toho, že auto je pryč.

V přesvědčení, že (snad i) mé podněty vedly k odstranění tohoto auta si tak potvrzuji dvě spolu související zjištění:

  • že aktivita občana směrem k úřadům může být korunována úspěchem (a často bývá)
  • že úřady potřebují z logiky věci ke svému konání i zpětnou vazbu – protože je to právě občan, kdo v každodenním životě přichází do styku s výstupy jejich činnosti

Zabere to čas, který pak člověku jinde může chybět, a chce to jisté množství energie.

Přeji naší zemi co nejvíce obyvatel, kterým není stav jejich okolí lhostejný, a jsou ochotni tu a tam trochu času a energie investovat. A také úřady, které jsou otevřené jim naslouchat.