Reklama
 
Blog | Ladislav Pelcl

CZ.NIC a domény – fyzické či právnické osoby?

Přes deset let se zabývám internetovými doménami v souvislosti s web-hostingem. Řešil jsem už řadu případů převodů domény, které byly něčím složité – nejčastěji byl v registru CZ.NIC (správce domény .CZ) jako držitel domény uvedený někdo, kdo neměl funkční e-mail (v registru byl nějaký starý), což znamená nutnost úředně ověřeného podpisu té správné osoby (viz dále). Mé letošní zkušenosti s podporou CZ.NIC mne přivedly k domněnce, že ani CZ.NIC samotný (z mého pohledu překvapivě) nemá jasně definována pravidla, která by zároveň držela pohromadě.


Zkusím to postupně vysvětlit. Snažím se dbát na to, abych domény registroval vždy na správně identifikované osoby. To je snadné u fyzických osob, kterým jsou formuláře registrátorů (smluvní partneři CZ.NIC, kteří mají přístup do doménového registru) ušity na míru:

Registrace nového kontaktu u TELE3

Registrace nového kontaktu u TELE3

Pusťme se ale do vytvoření kontaktu pro doménu třeba pro školu, firmu, spolek: Pravidla registrace jmen domén v ccTLD .cz a Pravidla alternativního řešení sporů platná a účinná od 25. 5. 2018 říkají, že u právnických osob je třeba vyplnit navíc i název právnické osoby (na screenshotu políčko Organizace). Jinak ale Pravidla v příloze 1 popisují povinná políčka bez ohledu na to, zda jde o fyzickou či právnickou osobu. Vzhůru tedy do vyplňování:

 • NIC-ID je identifikátor, který si mohu volně zvolit
 • jméno a příjmení – je povinné, musím tedy někoho vyplnit – tento někdo pak dle čl. 10.5 pravidel může ohledně domény jednat za držitele (tedy i právnickou osobu)
 • název organizace – pokud ho vyplníme, je třeba ho vyplnit správně, aby pak mohl např. převod domény podepsat také statutární orgán právnické osoby (pokud název nebude odpovídat tomu, co je zapsané v rejstříku, máte problém)
 • adresa – menší dilema: má jít o sídlo právnické osoby, nebo bydliště člověka z druhé odrážky? (více viz odrážka identifikace)
 • telefon je jasný, fax méně, e-mail je zásadní – vyplníte-li ho správně, je možné autorizovat změny kliknutím na zaslaný odkaz (poslední políčko notifikace je pak je pro vyrozumění o změnách)
 • DIČ – nepovinný údaj, který nicméně umožňuje pomoci jasně identifikovat právnickou osobu (ostatně i fyzickou)
 • typ a číslo identifikace – poslední a zásadní údaj – nabízí se nám identifikovat tady držitele datem narození, číslem občanského průkazu či pasu, IČem nebo identifikátorem MPSV

Kontakty pro domény jsem u právnických osob zakládal zpravidla tak, že jsem zadal DIČ firmy a jako identifikaci pak datum narození osoby, jejíž jméno a příjemní jsem vyplnil výše. Proč zrovna takto?

 • DIČ jednoznačně identifikuje právnickou osobu (spolu s názvem, případně sídlem)
 • IČO ani identifikátor MPSV nenajdete na ověřovací doložce (žádáte-li o převod žádostí s úředně ověřeným podpisem)
 • číslo občanky nebo pasu sice ano, ale nepřál bych být v roli registrátora, kterému přijde žádost od Jan Novák a číslo na doložce bude jiné než v registru – to se po pár letech snadno stane (výměna občanky/pasu)
 • datum narození se ale člověku nezmění a na doložce je vždy

Výhodou je, že pokud nebude možné změnu domény (např. převod, změnu DNS serverů) autorizovat e-mailem, úředně ověřeným podpisem na žádosti ji může autorizovat:

 • statutární orgán právnické osoby, kterého dle názvu v registru (případně DIČ či sídla) lze dohledat ve veřejném rejstříku včetně jeho data narození (které uvidí registrátor na nálepce=doložce)
 • člověk, jehož jméno a příjmení je uvedené u domény (dle článku 10.5 pravidel), protože si registrátor bude moci porovnat také jeho datum narození z doložky s datem v registru

Ke stávajícímu systému se CZ.NIC dostal po dřívější fázi, kdy ke každému držiteli (kontaktu) patřily kontaktní osoby (tj. fyzické osoby) – to byl systém sice robustní, ale pro většinu případů patrně příliš komplikovaný (viz článek Lupa: Co přinese nový systém správy domén .cz z 2007). Sžil jsem se se změnami a našel si výše popsaný způsob, jak co možná bezproblémově domény právnickým osobám registrovat.

Na jaře 2019 dorazila jednomu držiteli mnou registrované domény (i kontaktu) následující výzva CZ.NIC, která mne velmi překvapila:

Dobrý den,
při kontrole správnosti údajů v Centrálním registru domén .CZ, jsme zjistili nesrovnalosti u Vašeho kontaktu s identifikátorem XYZ

Váš kontakt je veden na právnickou osobu
XYZ, s.r.o.
ale v kontaktu chybí IČO této společnosti / organizace.

Kontakt může být buď na fyzickou osobu nebo na právnickou osobu (společnost, úřad, školu, popřípadě jinou organizaci). Pokud na právnickou osobu, pak musí název organizace, právní forma a IČO souhlasit dle OR, adresa musí být správně uvedena a obsahovat č.p.
U fyzické osoby je potřeba mít uveden platný datum narození (u OSVČ přidělené IČO) a adresu trvalého pobytu, popřípadě sídla firmy.

Předně si zaslouží uvést, že v Pravidlech nikde nenacházím jakoukoliv povinnost či aspoň její náznak, aby právnická osoba své IČO nutně uvedla jako identifikátor, či uvedla své sídlo – viz odrážky v úvodu. Nepodařilo se mi najít ani žádný metodický návod.


Obrátil jsem se na podporu CZ.NIC s dotazem, jak by bylo po navrženém doplnění IČO (namísto data narození) možné ze strany registrátora ověřit, že došlá žádost s úředně ověřeným podpisem Jana Nováka je podepsána skutečně tím správným Janem Novákem. Obávám se, že by zbyla jen možnost podpisu statutárního orgánu (což např. u představenstev, výborů apod. nemusí být elegantní).

Z CZ.NIC dorazila (po pár zmatcích, kdy e-mail z RT dorazil opět jen držiteli) následně odpověď, která v mých očích reputaci CZ.NIC nepozvedla:

… IČO není povinné, ale doporučujeme ho uvádět pro možnost úplné identifikace uvedené společnosti. Tedy jednoznačně určit oprávněnou osobu.
Kompetentní pro editaci Vašich údaju do Centrálního registru (Whois) je vždy pouze Váš registrátor. Bohužel administrace a pravidla se u každého
registrátora poněkud liši a následná opatření z jeho strany jsou plně v jeho kompetenci.

IČO tedy doplňovat nemusíte, ale může nastat situace, kdy v budoucnu ho pro autorizaci budeme vyžadovat (např. pokud budete žádat o autorizační heslo při
změně registrátora, nebo v případě, že dojede ke změně jednatele společnosti a údaj nebude aktualizován v Centrálním registru). Primární jsou vždy údaje
vedené v Centrálním registru. …


CZ.NIC chovám v úctě, považuji ho za velmi nadprůměrně schopného správce národní domény, oceňuji DNSSEC i projekt MojeID a další aktivity. Tenhle postup ve věci kontaktů mi ale přijde zoufalý.

Chválím snahu CZ.NIC mít kontakty úplné a platné (a věřím, že jich velké množství je v nedobrém stavu). Jako správný krok kupředu by mi ale přišlo následující:

 1. definovat jasně povinné údaje pro fyzické a právnické osoby zvlášť („čí adresa má být vyplněná?“) s přihlédnutím k realitě, tj. úředně ověřeným žádostem
 2. zavést přechodné období pro uvedení registru do souladu s novými pravidly, podporovat doplnění
 3. následně ho případně vymáhat

Situace, kdy požadavek nemá jasnou oporu v Pravidlech a podpora není schopná zodpovědět mou otázku a argumentuje budoucí možnou změnou, není dobrou vizitkou.
Držím CZ.NIC palce k posunu k lepšímu.
Při pomyšlení na budoucnost mne napadá, zda by nebylo na čase napojit zakládání kontaktu více např. na veřejné rejstříky (potažmo základní registry) či jiné prvky českého e-govermentu (nějaké napojení na NIA, využití e-občanky? Lupa: Jak se přihlašuje pomocí nové elektronické občanky?)…

Disclaimer: Tento článek je psaný z mého pohledu. Nemám vhled do fungování registrátorů a ani statistiky, které případy jsou jak časté. Přijde mi jen, že v tomhle aby se čert vyznal. Budu rád za Vaše doplnění, pohledy či názory.

Reklama